Klemensker Børnehus
Indhold
Velkommen
Lukkedage
Personale
1. Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen
2. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven
3. Læringssyn
4. Marte-Meo
5. Trin for Trin
6. Howard Gardner
7. Den røde Tråd
årsplan 2017
årsplan 2018
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Klemensker Børnehus
Industrivej 6
3782 Klemensker

Tlf.: 
E-mail: klemenskerboernehus@brk.dk
Åbningstider
Bierne, vuggestuen
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Krabberne
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Troldene
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Velkommen til Klemensker Børnehus

Vores hus

Klemensker Børnehus er en integreret institution fra 0-6 år med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Siden 1996 har vi haft til huse i den gamle kirkeskole i udkanten af Klemensker by nær marker, sø og skov. I underetagen finder du vuggestuen og den yngste børnehavegruppe, samt køkken & alrum, garderober og malerværksted. I overetagen den ældste børnehavegruppe, puderum, kontor og personalefacilliter. I forhaven har vuggestuen deres egen lille grønne legeplads og på den anden side at huset ligger børnehavens store, skønne, grønne legeplads/have med nøddehegn, æbletræer og frugtbuske, samt en lille skov. Her er der plads til at alle aldersgrupper kan lege, gynge, rutsje, cykle, løbe, grave, klatre, kælke, sejle i vores fiskekutter og arbejde i vores lille træværksted.  


Vores nærmiljø

Vi ligger i gå afstand til Klemensker Hallen, boldbanerne, den kommunale legeplads, Brugsen og naturområdet ved Præstemosen. Ligesom cykelstien løber tæt forbi os og af den kan vi gå til skov og sø. Vi har buskort og med BATbussen går turen ofte nordpå til vores skurvogn i Rø Plantage, til Bådstad med strand og klipper, til Døndalen eller Troldeskoven ved Stammershalle. Ellers går turen mod Rønne til Nordskoven, biblioteket eller museet. Derudover har vuggestuen to Christianiacykler.


Vores pædagogik

Det skal være sjovt og trygt at gå i Klemensker Børnehus - et sted hvor børn og forældre møder engagerede og nærværende voksne. Klemensker Børnehus er også et sted, hvor forældre og personale samarbejder om barnets udvikling og trivsel.

Vores pædagogiske fundament er Marte-Meo-principperne. Det betyder, at måden, der kommunikeres på/har samvær på, styrker barnet i dets udvikling, både i forhold til at udvikle selvværd sproglig og social udvikling. Via brugen af Marte-Meo sikrer vi, at barnet bliver mødt på dét udviklingsniveau, det er på, samt at de voksne er tydelige og forudsigelige. Tingene foregår i en positiv atmosfære og der er fokus på ressourcerne.

Helt i tråd med at arbejde i en positiv atmosfære, indtænkes Howard Gardners teorier i dagligdagen. Vi satser på børnenes styrker/ressourcer og støtter dem i de svage. Ved at arbejde ud fra børnenes ressourcer oplever børnene succeser og får derved øget selvværd. Børnene bliver på skift fremhævet overfor de andre børn, de får øje på hinandens styrkesider, og derved bliver forskellighed en styrke for børnegruppen. Rummelighed bliver derfor et centralt begreb, som der arbejdes med i det daglige.

Læs mere om vores læringssyn og Marte-Meo i vores pædagogiske læreplaner i linket til venstre.